Πληροφορίες Συνδρομών – Όροι και Προϋποθέσεις – Χρήση Cookies

Όροι Χρήσης

Το κείμενο αυτό διατυπώνει τους όρους που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου GongLove.org και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής και συνδρομής μέσω του τόπου αυτού. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς και προβείτε σε χρήση του διαδικτυακού τόπου και σε συναλλαγή – συνδρομή μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιεχόμενα: 

| ΟρισμοίΟ Οργανισμός | Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως |

| Χρήση Διαδικτυακού Τόπου – ΙδιότητεςΠροσωπικά Δεδομένα | Χρήση Cookies |

| Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Προσωπική επικοινωνίαΣυνδρομές |

| Συνδρομές με χρήση Χρεωστικών ή Πιστωτικών Καρτών | Ασφάλεια Πληρωμών |

| Πνευματικά δικαιώματαΙσχύον Δίκαιο – ΔικαιοδοσίαΕπικοινωνία |

Ορισμοί

Στο παρόν κείμενο, χάριν συντομίας, αναφέρονται οι παρακάτω ορισμοί, που έχουν ως εξής:

 • Χρήστης: O ιδιώτης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου GongLove.org
 • Μέλος: O Χρήστης που έχει εγγραφεί στον διαδικτυακό τόπο με τα προσωπικά του στοιχεία για πληρέστερη επικοινωνία και ενημέρωση.
Ο Οργανισμός

Το GongLove.org είναι η επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού του Εργαστηρίου της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab, με σκοπό την πληροφόρηση γύρω από το μουσικό όργανο γκονγκ, την έρευνα για αυτό, νέα και σχετικές πολιτιστικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις, εργαστήρια και σεμινάρια που σχετίζονται με το γκονγκ και την ευρύτερη θεραπευτική χρήση του ήχου και της μουσικής και δίνει τη δυνατότητα στον απλό χρήστη να συμβάλλει είτε οικονομικά, είτε υλικά για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου καλύπτουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου GongLove.org και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ αυτού και των μελών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, τον οποίο διαχειρίζεται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Εργαστήρι της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab», με διακριτικό τίτλο «GONGLOVE ARTLAB », με Α.Φ.Μ 997781900 / Δ.Ο.Υ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα στο Αιγάλεω, Ζακύνθου 9, Τ.Κ. 12243, τηλέφωνο επικοινωνίας: +211 4059522, e-mail: members@gonglove.org).

Στόχος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσεως

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσεως του παρόντος θέτουν τους όρους χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ότι αποδέχεσθε τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες και δραστηριότητες του GongLove.org.
Τα μέλη του GongLove.org καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών του GongLove.org μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Με την εγγραφή/χρήση/επίσκεψη του, τεκμαίρεται ότι το μέλος έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών του GongLove.org. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή με αυτό και συνδρομή σε αυτό.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν. Οι ισχύοντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της επίσκεψης στο GongLove.org. Τυχόν αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις είναι δυνατές και οι χρήστες της ιστοσελίδας φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.
Η χρήση της ιστοσελίδας GongLove.org από κάθε χρήστη και μέλος, γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας GongLove.org εναπόκειται στην κρίση του κάθε μέλους, το οποίο αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός της με οποιοδήποτε τρόπο.
Το GongLove.org διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Χρήση Διαδικτυακού Τόπου – Ιδιότητες

 • Χρήστης: O ιδιώτης-επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου που έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε όλες τις σελίδες, και να ενημερωθεί για το μουσικό όργανο γκονγκ, την έρευνα για αυτό, νέα και σχετικές πολιτιστικές ή άλλου είδους εκδηλώσεις, εργαστήρια και σεμινάρια που σχετίζονται με το γκονγκ και την ευρύτερη θεραπευτική χρήση του ήχου και της μουσικής. Για να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο, ο χρήστης θα πρέπει να γίνει μέλος του GongLove.org.
 • Μέλος: O επισκέπτης που έχει εγγραφεί με τα προσωπικά του στοιχεία για πληρέστερη επικοινωνία και ενημέρωση. Το μέλος μπορεί να συνδράμει υλικά με φυσικό τρόπο και χρηματικά με ηλεκτρονικό ή και φυσικό τρόπο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω χρήσης της υπηρεσίας Paypal. Το μέλος μπορεί να διαμοιράζει περιεχόμενο του GongLove.org στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα.
Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω. Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

To GongLove.org δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και δεν διανέμει σε κανένα τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, ή εταιρία οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και επισκέπτες του.
Οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία. Μόνο κατά την καταβολή μιας συνδρομής το GongLove.org, ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ολοκλήρωσή της. Κατά την εκτέλεση μιας συνδρομής που συνδέεται συνήθως με μια δήλωση συμμετοχής σε κάποια διοργάνωσή εκδήλωσης μας αλλά μπορεί να αφορά και άλλου είδους συνδρομές, ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της σχετικής απόδειξης (Ονοματεπώνυμο επισκέπτη, μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο).

Για λόγους προστασίας, δεν αποθηκεύονται κρίσιμα προσωπικά δεδομένα της πιστωτικής κάρτας του επισκέπτη (αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός cvv2/cvc2, ημερομηνία λήξης).

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μια τεχνολογία γνωστή ως cookies, μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία στον χρήστη.
Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συναινείτε στη χρησιμοποίηση των cookies. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη χρησιμοποίησή τους παρακαλούμε να τα απενεργοποιήσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στην παρούσα σελίδα έτσι ώστε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας να μην μπορούν να εγκατασταθούν στην ηλεκτρονική συσκευή σας.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Προσωπική επικοινωνία

Με την χρήση του GongLove.org τα μέλη συναινούν στο να λαμβάνουν επικοινωνία μέσω e-mail ή και αν παραστεί ιδιαίτερη ανάγκη τηλεφωνικά ή και με ταχυδρομείο, εφόσον μας έχουν δώσει τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας τους. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο GongLove.org για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή και του GongLove.org.

Συνδρομές

Οι χρηματικές συνδρομές σας γίνονται άμεσα με ηλεκτρονικό ή και φυσικό τρόπο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω χρήσης του διεθνούς υπηρεσίας Paypal ή του ελληνικού παρόμοιου συστήματος Viva Payments. Και τα δύο συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών παρέχουν μοναδική αξιοπιστία και ασφάλεια. Όλα τα στάδια της διαδικασίας χρέωσης των καρτών είναι πιστοποιημένα κατά PCI-DSS, παγκόσμια αναγνωρισμένο και υποχρεωτικό πρότυπο πιστοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Συνδρομές με χρήση Χρεωστικών ή Πιστωτικών Καρτών

Το Paypal είναι διεθνές σύστημα συναλλαγών στο διαδίκτυο και το Viva Payments είναι το ελληνικό παρόμοιο σύστημα αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για την κατάθεση της συνδρομής σας για τα εργαστήρια και τα σεμινάριά μας με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί στο όνομά σας. Η όλη διαδικασία της πληρωμής γίνεται στο ασφαλές περιβάλλον του Paypal ή του Viva Payments χωρίς εμείς να έχουμε καμία πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας, και χωρίς επιπρόσθετα έξοδα. Όλα τα στάδια της διαδικασίας χρέωσης των καρτών είναι πιστοποιημένα κατά PCI-DSS, παγκόσμια αναγνωρισμένο και υποχρεωτικό πρότυπο πιστοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εφόσον η κάρτα σας γίνει αποδεκτή από το σύστημα Paypal ή το σύστημα Viva Payments, λαμβάνετε στο e-mail που δηλώνετε κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα στοιχεία της συναλλαγής και ειδικό σύνδεσμο όπου μπορείτε να μεταφορτώσετε το αποδεικτικό της πληρωμής για την είσοδο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail members@gonglove.org και στο τηλ. +302114059522.

Ασφάλεια Πληρωμών

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων των πιστωτικών καρτών των πελατών της, τα συστήματα Paypal και Viva Payments  χρησιμοποιoυν πρωτόκολλα κρυπτογράφησης ειδικά σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών. Βάσει των πρωτοκόλλων αυτών τα απόρρητα δεδομένα είναι αποθηκευμένα μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή στα συστήματα του Paypal και του Viva Payments, χωρίς άμεση σύνδεση με το διαδίκτυο και μεταφέρονται κρυπτογραφημένα στις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Η πρόσβαση στα συστήματα Paypal και Viva Payments ελέγχεται από Firewalls, που απαγορεύουν την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα δεδομένα. Για τη μέγιστη προστασία των δεδομένων και όπως επιβάλει το πρότυπο PCI-DSS, το Paypal και το Viva Payments χρησιμοποιoύν τελευταίας τεχνολογίας συστήματα εντοπισμού κακόβουλων επιθέσεων (Intrusion Detection και Denial of Service Protection Systems).
Το GongLove.org δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την πιστωτική σας κάρτα. To GongLove.org δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου ή κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.
To GongLove.org δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

Πνευματικά δικαιώματα

Το όνομα του GongLove.org, το GongLove.org, ή οποιαδήποτε στοιχεία του λογοτύπου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από άλλους για κανένα λόγο χωρίς συγκεκριμένη, προηγούμενη γραπτή άδεια. Η λέξη “ηχωκάθαρση” (αγγλικά “echocatharsis”) και το ηχητικό της συνώνυμο “ηχοκάθαρση” τελούν υπό καθεστώς προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας © και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το Εργαστήρι της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab μετά από σχετική έγγραφη άδεια του λογοτέχνη-συγγραφέα. Ο τίτλος εκδηλώσεων με γκονγκ “Ολονύκτια Ιαματική Εγκοίμηση Γκονγκ” ή “Ολονύκτια Εγκοίμηση Γκονγκ”, στα αγγλικά “Gong Enkoimesis” τελεί υπό καθεστώς προστασίας  δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας © και χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις αποκλειστικά από το Εργαστήρι της Τέχνης των Γκονγκ GongLove ArtLab μετά από σχετική έγγραφη άδεια του λογοτέχνη-συγγραφέα. Το σήμα PAISTE AUTHORIZED GONG CENTER χρησιμοποιείται κατόπιν σχετικής έγκρισης από την εταιρεία Paiste GmbH & Co. KG. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιθανόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη στο περιεχόμενο.

Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος συντάσσονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.  Σημειώνεται ότι οι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας από τα μέλη, συνδρομητές και δωρητές του οργανισμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994) περί προστασίας των καταναλωτών, όπως ισχύει σήμερα. Το μέλος δεν είναι καταναλωτής, δεν αγοράζει αγαθά εξ αποστάσεως ούτε του παρέχονται υπηρεσίες από πάροχο υπηρεσιών. Το μέλος εγγράφεται ελεύθερα και εφόσον το επιθυμεί ελεύθερα με δική του βούληση συνδράμει στους ερευνητικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του εργαστηρίου και του οργανισμού για το σύνολο των δράσεων του και της λειτουργίας του. Δεν νοείται με κανένα τρόπο επιστροφή καταβληθείσας δωρεάς ή συνδρομής ή αξίωση ή τέτοια απαίτηση από μέλος δωρητή συνδρομητή. Το εργαστήριο δεσμεύεται στην τήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του ερευνητικού του προγράμματος και κάνει ότι είναι δυνατόν να ανταποκριίνεται στην έρευνα που εκτελεί και τις δράσεις που αναλαμβάνει, δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών που διαμορφώνονται στην Ελληνική και παγκόσμια πραγματικότητα, και που επηρεάζουν και τα ερευνητικά σχέδια. Δωρεές και συνδρομές που τα μέλη λαμβάνουν ως δώρο τυχόν υλικά ή και άϋλα είδη ή διοργανώνονται καθεξων συνδρομών ερευνητικές συνεδρίες και εργαστήρια γκονγκ, δεν εμπίπτουν στον νόμο προστασίας των καταναλωτών, ως ήδη περιγράφεται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση τα δώρα υλικά ή μή αποστέλλονται ως έχουν, οι ερευνητικές συνεδρίες και τα εργαστήρια διοργανώνονται δεδομένων των εκάστοτε περιβαλλόντων συνθηκών με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα από τους εθελοντές του οργανισμού με τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που τηρεί ο οργανισμός όσον αφορά τη χρήση του γκονγκ ως μουσικοθεραπευτικό εργαλείο. Γενική εφαρμογή έχει ο κανόνας ότι το όποιο δώρο αντικαθίσταται από αντίστοιχο εφόσον ζητηθεί αιτιολογημένα εντός 14 ημερών από την παραλαβή του και εφόσον αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Σε τέτοια περίπτωση τυχόν έξοδα των αποστολών επιβαρύνουν το μέλος – δωρητή – συνδρομητή. 

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το GongLove.org και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, τα μέλη και οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση gong@gonglove.org , μέσω τηλεφώνου στο +302114059522 ή να επικοινωνούν με τo GongLove.org στην ταχυδρομική διεύθυνση: GONGLOVE ARTLAB ESOOPTRON MCOO, Αιγάλεω, Ζακύνθου 9, Τ.Κ. 12243.

Τελευταία Ενημέρωση: 13/01/2018

Πίνακας Cookies
Όνομα CookieΣκοπόςΣκοπιμότηταΔιάρκεια ΖωήςΠροέλευση
PHPSESSIDΔημιουργεί τη συνεδρία της σύνδεσής σας με την ιστοσελίδα, αποθηκεύει απλά μηνύματα που προβάλλονται όταν συμπληρώνετε και υποβάλλετε μια φόρμα, όπως π.χ. η επιτυχημένη υποβολή της φόρμας ή για κάποιο ελλιπές πεδίο.Απολύτως αναγκαίαΠαροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας.Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
nf_wp_session Χρησιμοποιείται για να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης κάποιας φόρμας στην ιστοσελίδα. Λειτουργικότητας Επίμονο, 25 λεπτά (minutes) Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
_ga,_gat Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να συντάξουμε αναφορές και να βοηθηθούμε για τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες τηρώντας ανωνυμία, περιλαμβάνοντας τον αριθμό των επισκεπτών της ιστοσελίδας, από που προέρχονται οι επισκέπτες που έχουν επισκεφθεί την ιστοσελίδα και τις σελίδες τις οποίες επισκέφτηκαν. Απόδοσης _ga Επίμονο, 2 έτη
_gat Επίμονο, 10 λεπτά (minutes)
Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
ginger-cookie Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να ελέγχει την εμφάνιση του ενημερωτικού banner των cookies. Αυτό το cookie ενεργοποιείται εξ ορισμού κατά την αποδοχή του ενημερωτικού μηνύματος για τα cookies μετά την είσοδο στην ιστοσελίδα και λήγει μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Λειτουργικότητας Επίμονο, 1 έτος Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
__atuvc,__atuvs Σχετίζονται με τη δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού πληροφοριών της ιστοσελίδας στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, κλπ). Λειτουργικότητας __atuvc Επίμονο, 2 έτη,
__atuvs Επίμονο, 30 λεπτά (minutes)
Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
_icl_current_language Αποθηκεύει την τελευταία σας επιλογή γλώσσας. Λειτουργικότητας Επίμονο, 1 ημέρα Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
wpml_referer_url Αποθηκεύει την τελευταία διεύθυνση σελίδας που επισκεφθήκατε για λόγους πολυγγλωσικότητας του ιστότοπου Λειτουργικότητας Επίμονο, 2 ημέρες Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
tc_cart_c???????? Αποθηκεύει τα περιεχόμενα του καλαθιού συνδρομών Λειτουργικότητας Επίμονο, 2 ημέρες Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
woocommerce_items_in_cart Περιέχει τον αριθμό των ειδών στο καλάθι σας χωρίς να αποθηκεύει προσωπικά σας στοιχεία Απολύτως αναγκαία Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
woocommerce_cart_hash Περιέχει ένα μοναδικό κωδικό που σας συνδέει με τον αριθμό των ειδών στο καλάθι σας χωρίς να αποθηκεύει προσωπικά σας στοιχεία Απολύτως αναγκαία Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
wp_woocommerce_session Περιέχει ένα μοναδικό κωδικό ώστε να βρεί στη βάση δεδομένων το καλάθι σας, χωρίς να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα Απολύτως αναγκαία Επίμονο, 2 ημέρες Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
wordpress_ Χρησιμοποιείται για εγγεγραμένους χρήστες του ιστότοπου που συνδέονται σε αυτόν. Απόδοσης Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
wordpress_logged_in_ Χρησιμοποιείται για εγγεγραμένους χρήστες του ιστότοπου που συνδέονται σε αυτόν. Απόδοσης Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
yith_wcwl_products Χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του καταλόγου επιθυμητών ειδών του επισκέπτη. Απόδοσης Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
nextend_uniqid Χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα σύνδεσης μελών στην ιστοσελίδα μέσω των λογαριασμών τους στο Facebook και το Google+ Λειτουργικότητας Επίμονο, 60 λεπτά (minutes) Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
of_current_opt Χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα καλύτερης εμπειρίας στο συνδεδεμένο μέλος Λειτουργικότητας Επίμονο, 1 Εβδομάδα Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
redux_current_tab Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συγκεκριμένων στοιχείων (tabs) στην ιστοσελίδα Λειτουργικότητας Επίμονο, 1 Εβδομάδα Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
tc_cart_seats_ Χρησιμοποιείται για τη κράτηση θέσεων σε εκδηλώσεις όταν αυτή είναι απαραίτητη Απολύτως αναγκαία Επίμονο, 48 ώρες Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας
woocommerce_recently_viewed Χρησιμοποιείται για τη κράτηση θέσεων σε εκδηλώσεις όταν αυτή είναι απαραίτητη Απόδοσης Παροδικό – Εξαφανίζεται μόλις κλείσετε τον περιηγητή σας. Εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας

Αναθεωρήσεις του πίνακα Cookies

3η αναθεώρηση - 24/07/2017: Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μελών και συνδρομών προστέθηκαν στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα cookies woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session,  of_current_opt, redux_current_tab, tc_cart_seats_, woocommerce_recently_viewed,  yith_wcwl_products.

2η αναθεώρηση - 18/01/2017: Προστέθηκαν  στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα cookies λειτουργικότητας wpml_referer_url  και tc_cart_c.

1η αναθεώρηση -  28/10/2015 : Προστέθηκαν στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα cookies λειτουργικότητας __atuvc, __atuvs , _icl_current_language

Αρχική Έκδοση: 04/09/2015

Σχετικά με τη χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μια τεχνολογία γνωστή ως cookies, μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Παρακάτω μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies, για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τον τρόπο διαχείρισης τους.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα συναινείτε στη χρησιμοποίηση των cookies σύμφωνα με την παρούσα ειδοποίηση σχετικά με τα cookies. Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη χρησιμοποίησή τους παρακαλούμε να τα απενεργοποιήσετε, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρούσας ειδοποίησης έτσι ώστε τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας να μην μπορούν να εγκατασταθούν στην ηλεκτρονική συσκευή σας.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με αλφαριθμητικό περιεχόμενο, τα οποία αποστέλλονται στην ηλεκτρονική συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα για να βοηθήσουν την ιστοσελίδα να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία στον χρήστη. Σε γενικές γραμμές, τα cookies χρησιμοποιούνται για να διατηρήσουν τις προτιμήσεις των χρηστών, αποθηκεύουν πληροφορίες π.χ. για τα είδη σε ένα καλάθι αγορών και να παρέχουν ανώνυμα δεδομένα παρακολούθησης σε εφαρμογές τρίτων, όπως το Google Analytics. Τα cookies στέλνονται πίσω με κάθε περαιτέρω επίσκεψη στην ίδια ιστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες τα αναγνωρίζουν. Τα cookies λειτουργούν ως μνήμη για μια ιστοσελίδα επιτρέποντας στην τελευταία να «θυμάται» την ηλεκτρονική συσκευή σας σε κάθε επίσκεψη στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα cookies μπορούν επίσης να «θυμούνται» τις προτιμήσεις σας, να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη όπως και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις που σας παρουσιάζονται στις προτιμήσεις σας. Κατά κανόνα, τα cookies θα κάνουν την εμπειρία περιήγησης σας καλύτερη. Ωστόσο, μπορεί αν προτιμάτε να απενεργοποιήσετε τα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα και σε άλλες ιστοσελίδες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στον περιηγητή ιστοσελίδων (browser) σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα cookies, δε μπορούν να βλάψουν την ηλεκτρονική σας συσκευή. Δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα στοιχεία πιστωτικών καρτών, αλλά χρησιμοποιούν πληροφορίες για να βοηθήσουν στη βελτίωση της πλοήγησης στην ιστοσελίδα. Σας δίνουμε αυτές τις πληροφορίες, βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας και σας βεβαιώνουμε ότι είμαστε ειλικρινείς και σαφείς αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα cookies συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου ανακάλυψης των cookies που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας, πώς να τα διαχειρίζεστε και πώς να τα διαγράφετε στο www.aboutcookies.org και όσον αφορά τη διαχείριση και τη διαγραφή τους συμπληρωματικά παρακάτω στην παρούσα ειδοποίηση στην ενότητα «Πώς να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies»

Είδη Cookies

Τα cookies χαρακτηρίζονται από τέσσερις παραμέτρους:

 • την χρονική διάρκεια αποθήκευσης – τον χρόνο ζωής τους – στην ηλεκτρονική σας συσκευή,
 • τον σκοπό τους,
 • την προέλευσή τους, δηλαδή αν εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε ή από τρίτους,
 • την σκοπιμότητά τους

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια αποθήκευσής τους, διακρίνονται σε παροδικά και επίμονα. Τα λεγόμενα «παροδικά» cookies  υφίστανται μόνο όσο είναι ανοιχτός ο περιηγητής ιστού (web browser) σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα λεγόμενα «επίμονα» cookies τα οποία διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά τον σκοπό τους, αυτός είναι η περιγραφή του που χρησιμεύει το συγκεκριμένο cookie.

Όσον αφορά την προέλευσή τους, εκτός από αυτά τα οποία εγκαθιστά η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε, υπάρχει περίπτωση να εγκατασταθούν στην ηλεκτρονική σας συσκευή και cookies από τρίτους.

Η σκοπιμότητα ενός cookie διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες:

 • Απολύτως αναγκαία: Cookies τα οποία είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν ζητηθεί από τον χρήστη
 • Απόδοσης: Cookies τα οποία συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται πιο συχνά και εάν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα (error messages) από τις ιστοσελίδες.
 • Λειτουργικότητας: Cookies τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να αποθηκεύσει τις επιλογές τις οποίες κάνει ο χρήσης (όπως το όνομα χρήστη, γλώσσα ή περιοχή) και παρέχουν βελτιωμένες, ειδικότερες πληροφορίες για το χρήστη.
 • Στόχευσης ή Διαφήμισης: Cookies τα οποία χρησιμοποιούνται προκειμένου να προωθήσουν στον χρήστη διαφημίσεις σχετικές με αυτόν και τα ενδιαφέροντά του.  Χρησιμοποιούνται επίσης για να περιορίσουν τη συχνότητα προβολής μιας διαφήμισης από τον ίδιο χρήστη και βοηθούν επίσης στον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας.

Cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα και εγκαθίστανται από την ίδια την ιστοσελίδα.

Παρακάτω, στο τέλος της σελίδας, μετά τους όρους χρήσης, θα βρείτε σε πίνακα μια σύνοψη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα https://www.gonglove.org/ και την υποσελίδα (subdomain) του βιβλίου μελών του οργανισμού, https://members.gonglove.org

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτρέψει στα cookies τρίτων να εγκατασταθούν από τις υπηρεσίες οι οποίες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα. Ενδεικτικά, αν επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο όπως π.χ. ένα βίντεο από το Youtube ή το Vimeo, θα δείτε ότι αποστέλλονται cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Επίσης ενδεικτικά, αν θελήσετε να κάνετε “like” ή “share” το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στους φίλους σας μέσω των κοινωνικών δικτύων – όπως π.χ. το Facebook, το Twitter κλπ. – μπορεί να σας αποστέλλονται cookies από αυτές τις ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν είναι υπό τον έλεγχό μας.  Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς οι τρίτοι χρησιμοποιούν τα cookies παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα των τρίτων.

Χρήση των Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. (“Google”). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα “cookies”, αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie για τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου  (συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις Η.Π.Α.. Η υπηρεσία Google analytics χρησιμοποιεί  την παράμετρο ‘anonymize IP()’ η οποία διαγράφει κομμάτι απο την διεύθυνση IP σας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί από οποιονδήποτε χρήστη. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης από εσάς του ιστότοπου, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά την δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές της και για να παράξει άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με την δραστηριότητα του ιστότοπου και με τη χρήση του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν υποχρεούται να το κάνει από το νόμο ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συνδέσει την διεύθυνση IP σας με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από αυτήν. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον browser σας, ωστόσο, παρακαλούμε, λάβετε υπόψη πως αν αρνηθείτε μπορεί να μην είστε σε θέση να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Κάνοντας χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν από την Google, κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της υπηρεσίας Google Analytics, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες http://www.google.com/analytics/terms/gr.html και επίσης www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

Επιπλέον, μπορείτε να εξουδετερώσετε την απόκτηση και επεξεργασία των δεδομένων που αποκτήθηκαν από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας ( συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ ), από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το browser plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

Πώς να διαχειρίζεστε και να διαγράφετε τα cookies

Η πλειοψηφία των περιηγητών ιστού (web browsers) αποδέχονται τα cookies, αλλά είναι συνήθως δυνατόν να αλλάξετε τις λειτουργίες του περιηγητή έτσι ώστε να απορρίπτει νέα cookies, να απενεργοποιεί τα ήδη υπάρχοντα ή απλά να σας ενημερώνει όταν νέα cookies αποστέλλονται στην συσκευή σας.

Για να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να απορρίπτει τα cookies, συμβουλευτείτε τις βοηθητικές οδηγίες που παρέχονται από τον πάροχο του περιηγητή ιστού (web browser provider) (συνήθως, βρίσκεται εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit”). Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.aboutcookies.org.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε cookies, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μπορεί εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας  ένα cookie ή μια κατηγορία cookie, δεν διαγράφεται το cookie από τον περιηγητή (browser) σας. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του περιηγητή (browser) σας.

Αλλαγές στην χρήση των cookies από εμάς

Οιεσδήποτε αλλαγές στην χρήση των cookies από εμάς για την παρούσα ιστοσελίδα θα αναρτώνται εδώ και εάν είναι απαραίτητο, θα υπάρχει ένδειξη στις ιστοσελίδες μας που θα επισημαίνει οιεσδήποτε αλλαγές.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου members@gonglove.org.

Αναθεωρήσεις της παρούσας σελίδας

 • 3η αναθεώρηση - 24/07/2017: Με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα μελών και συνδρομών προστέθηκαν στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα απολύτως απαραίτητα cookies woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session, λειτουργικότητας __distillery, muxData, of_current_opt We use cookies on this website to help provide a great website experience. This cookie is set by the CMS based on the current opt-in for the cookie policy on the website, redux_current_tab – set by WordPress, supports the website theme settings, redux_current_tab_get – set by WordPress, supports the website theme settings, tc_cart_seats_b8573c75cdcc5a61e7e04d1bcd94731b, woocommerce_recently_viewed, wordpress_sec_ WordPress cookie for a logged in user. Session, wp-settings- This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. Persistent - Expires after 1 year wp-settings-time- This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. Persistent - Expires after 1 year, yith_wcwl_products,
 • 2η αναθεώρηση - 18/01/2017: Προστέθηκαν  στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα cookies λειτουργικότητας wpml_referer_url  και tc_cart_c.
 • 1η αναθεώρηση -  28/10/2015 : Προστέθηκαν στον πίνακα με τα cookies που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας τα cookies λειτουργικότητας __atuvc, __atuvs , _icl_current_language
 • Αρχική Έκδοση: 04/09/2015